Brukervilkår og personvern

Generelle vilkår

Foreningen Klimabrølet (org nr 922182736) eier og er ansvarlig for "Brølesystemet[a]" og behandlingen av personopplysninger relatert til dette.

Formålet med "Brølesystemet" er

 • å samle videofilmer som du og andre brukere sender inn, og publisere og vise disse offentlig ved hjelp av videotjenesten Vimeo

For å laste opp en video til oss, må du godta det som er beskrevet i disse vilkårene.

Hvis du er under 13 år, må du ha tillatelse fra en foresatt for å bruke systemet. I så fall er det dine foresatte som er bundet av vilkårene.

I "Brølesystemet" har du mulighet til å

 • laste opp en video
 • se videoer du har lastet opp
 • se videoer andre har lastet opp
 • dele videoer på sosiale medier

For å laste opp en video, må du

 • være over 13 år eller ha fått tillatelse av dine foresatte
 • ha samtykke fra alle som er filmet i videoen du laster opp

Ved å laste opp en video, samtykker du til

 • at Klimabrølet kan bruke videoen du laster opp som Klimabrølet finner formålstjenlig relatert til Krimabølets aktiviteter, herunder  vise den offentlig, både på fysisk skjerm og på internett. Klimabrølet kan også velge å ikke bruke den innsendte videoen.
 • at videoen du laster opp, og informasjon om din bruk av Brølesystemet, blir lagret i datasystemer som Klimabrølet bruker. Disse datasystemene kan være plassert utenfor EU/EØS, blant annet USA, hvor dine personvern-rettigheter kan være dårligere enn de er innenfor EU/EØS.

Personvern

I forbindelse med Brølesystemet behandles personopplysninger som Klimabrølet er behandlingsansvarlig for. Personopplysninger er for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler er dels informasjon du selv oppgir og informasjon som følger av din bruk av Brølesystemet, er:

 • videoen du laster opp til Brølesystemet
 • tidspunkt for når du logger inn, besøker og bruker Brølesystemet
 • informasjon som kan finnes i videofilen du laster opp, inkludert
 • lokasjon
 • tidspunkt
 • teknisk informasjon om opptaksutstyret, f.eks. hvilken type mobiltelefon du bruker
 • hvilke vilkår du valgte å godta, og når du gjorde det
 • din IP-adresse
 • en lenke til din profil dersom du logger inn med f.eks. Facebook-, Twitter-, Snapchat- eller Google-profil
 • epost-adressen din
 • annen informasjon som du fyller ut i skjemaer på nettsidene våre, som kommune, firma, organisasjon og liknende

Opplysningene kan være lagret i opptil 5 år.

Om overføring av dine opplysninger til utlandet

 • Klimabrølet gjør bruk av GDPR artikkel 49 (1) a, som gir unntak fra visse andre GPDR-regler om overføring av data ut av EU/EØS, dersom sluttbrukeren, altså du, har gitt uttrykkelig samtykke til det.
  Du må være klar over at du kan ha dårligere personvern-rettigheter overfor tjenestene hvor vi lagrer data, enn du har overfor tjenester innenfor EU/EØS.
 • Videofilen du laster opp, og informasjon i den, lagres hos tjenesten Vimeo, hvor Klimabrølet er kunde. Vimeo er basert i USA, og lagrer data i USA og andre land. Vimeo er behandlingsansvarlig for personopplysninger som er lagret hos dem. Når data overføres fra Klimabrølet til Vimeo, skjer det med ditt samtykke som behandlingsgrunnlag.
  Vimeos personvernerklæring kan leses på
  https://vimeo.com/privacy
 • Andre personopplysninger, som er nødvendige for den tekniske løsningen, lagres hos Heroku, som er en tjeneste levert av Salesforce. Salesforce er basert i USA, men de tjenestene vi bruker, er lokalisert i EU. Salesforce er databehandler for personopplysninger som er lagret hos dem. Det eksisterer en signert databehandleravtale mellom Salesforce som databehandler og Klimabrølet som behandlingsansvarlig. Videre har Salesforce EU-godkjente "bindende konsernregler", som regulerer hvordan data kan overføres innad i Salesforce-konsernet. Overføring av data fra Klimabrølet til Salesforce skjer med ditt samtykke som overføringsgrunnlag. Salesforces personvernerklæring kan leses på https://www.salesforce.com/company/privacy/

Hva vi bruker opplysningene dine til

 • Videoen du laster opp, kan bli brukt til avspilling på nettsidene våre, på offentlige skjermer og andre steder
 • Epost-adressen din kan bli brukt til å kontakte deg om endringer i tjenesten, for eksempel hvis det er endringer i personvernvilkår, eller unntaksvis andre ting hvor vi trenger å kontakte deg. Vi vil ikke spre epost-adressen din til markedsførere, og vi vil ikke sende deg nyhetsbrev eller liknende, hvis du ikke har bedt om det.
 • Informasjon du gir oss om hvilken kommune, firma eller organisasjon du tilhører, kan bli brukt i statistikk som vi offentliggjør, og til å lage en konkurranse mellom kommuner/organisasjoner

Hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter

 • Du har vid rett til å få se opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn), få slettet data og få rettet gale opplysninger. For å be om dette, send en henvendelse til kontakt@klimabrolet.no 
 • Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette og det er teknisk sett mulig og forsvarlig. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjemaer eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. For å benytte deg av din rett til dataportabilitet send en henvendelse til kontakt@klimabrolet.no 
 • Vi vil minne om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personers rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi lovkrav eller andre hensyn medfører krav til lagringstid.

Cookies

Du finner vår cookie-erklæring her.