Det er mange måter å brøle på, og mange gode grunner for å brøle

Så utroooolig fine vi er, når vi sier høyt i fra om at NOK ORD – vi krever klimatiltak i tråd med 1. 5 graders målet – NÅ!