Bli med og støtt Klimabrølet!

Klimabrølet er til for alle – og skapes av alle våre støttespillere. Sammen med et mangfold av bedrifter og organisasjoner spredt over hele Norge, skal vi skape endringsagenter som alle skal bidra til å bygge folkelig oppslutning om politikk og tiltak i tråd med Parisavtalen og IPBES sine anbefalinger.

 

Bli med som støttespiller, sponsor, en aktiv bidragsyter til utviklingen av Klimabrølet, eller inviter oss til å utfordre dere til å tenke nytt. Mulighetene for engasjement og samarbeid er mange! Uansett ambisjonsnivå, trenger vi deres innsats.

Hva betyr det å støtte Klimabrølet?

 

Hva innebærer det å støtte KLIMABRØLET?

Som “Bedrift som brøler” deltar dere i den storstilte dugnaden for å bygge folkelig oppsplutning om modige klima- og naturvalg, ved å samle brøl. Vi oppfordrer blant annet til å lage inspirerende brøle-videoer, utfordre konkurrerende bedrifter til å samle brøl og knytte engasjementet rundt Klimabrølet til pågående eller forestående bærekraftsarbeid. Vi har masse ideer og flinke kreatører som kan støtte dere i å finne akkurat deres Klimabrøl!

For å registreres som bedrift som brøler med logo på vår nettside, krever vi at dere:

  1. støtter Klimabrølets krav om politikk som gjør at vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader, og sikre mer natur (iht. Parisavtalen og det internasjonale naturpanelet, IPBES), og
  2. oppfordrer og legger til rette for at ledelsen og alle ansatte spiller inn sine brøl på klimabrølet.no.

Her kan du se en oversikt over bedrifter som brøler.

Bli en sponsor av KLIMABRØLET

Klimabrølet er tuftet på innsatsen til flere titalls frivillige. Samtidig er vi er helt avhengig av økonomisk støtte. Vi søker støtte ved folkefinansiering, ulike støtteordninger og spons fra bedrifter. Vi oppfordrer alle bedrifter som brøler, til å støtte oss økonomisk, med valgfritt beløp.

For 20 000 kroner får bedriften deres logo på øverste seksjon av lista over bedrifter som brøler, tilgang på diverse grafisk materiell og sponsormateriell.

For 50 000 kroner eller mer, eller tilsvarende ytelser, får dere logo helt øverst, uthevet i ramme. Dere får tilgang på diverse grafisk materiell og sponsormateriell, og tett oppfølging av oss. Vi kan bidra med foredrag, fotograf, stunts med mer. 

Bli en støttespiller av KLIMABRØLET

Klimabrølets støttespillere oppfordrer sine ansatte til å engasjere seg i Klimabrølet, og gir ansatte tid til å jobbe med oss. Vi har behov for arbeidskraft for å engasjere bedrifter og foreninger landet rundt, for å lage innhold til sosiale medier, og for å utvikle oss som forening. Deres engasjement, arbeidskraft og kunnskap, er verdifull i arbeidet med å engasjere bredden av det norske folk, og med deres støtte vil Klimabrølet være en viktig bidragsyter i å gi mandat til effektiv klimapolitikk.

Foreningen Klimabrølet er partipolitisk uavhengig, og jobber for å skape bred oppslutning om tiltak som gjør at vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natur. Vi brøles!