Sammen skapte vi Klimabrølet!

Sammen skapte vi klimabrølet!

Klimabrølapellen

Kjære alle sammen,

Klimakrisen er den største utfordringen menneskeheten har stått ovenfor. Men: krisen utløser også det beste i oss. Kreativitet og skaperkraft. Lysten til å yte ekstra innsats. Omtenksomhet.

Samhold.

Gjenopplev Klimabrølet

Bilde av TV-sendingen

Foreningen Klimabrølet er en partipolitisk og organisatorisk uavhengig forening, som stod ansvarlig for markeringen Klimabrølet – norgeshistoriens største markering for vår tids viktigste sak, 30. august 2019.

Målet med markeringen var å øke klimaengasjementet i befolkningen og gi politikere mot til å treffe nødvendige tiltak så vi når 1,5 graders-målet.

Klimabrølets krav

Klimabrølets krav er at politikerne treffer tiltak slik at vi kan begrense global oppheting til 1,5 grader – i tråd med Parisavtalen. Hvilke tiltak som kreves for å nå dette målet, er politikere, departementer og fagmiljøer, inkludert FNs klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), egnet til å svare på.

Våre folkevalgte mangler imidlertid mot og marsjordre, til å iverksette tildels upopulære men helt nødvendige klimatiltak – nå. De er videre redde for å investere i klimatiltak med usikker avkastning.

Vi kan ikke lenger vente på politikerne – det er politikerne som venter på oss.

Klimabrølet arrangerte derfor en veldig stor klimamarkering med mål om å gi mot og marsjordre til politikerne.

Vi tilførte kraft til momentumet som miljøbevegelsen og skolestreikerne har satt i gang, ved å aktivere «den tause majoritet»: den store andelen av den norske befolkningen som erkjenner at klimakrisen er alvorlig, men som av ulike grunner ikke er på banen selv.

Denne gruppen er ikke klimaeksperter, og vet ikke hvilke tiltak som må til.

På Klimabrølet fikk disse en lavterskel, inkluderende og effektiv måte å synliggjøre sitt rungende krav om tøffere klimapolitikk.

Javel, hvordan gikk det, da?

  • 30-40.000 mennesker i Oslo

  • 1000-vis av delinger i sosiale medier til millioner av følgere, blant annet av Greta Thunberg og CCO UN Global

  • 50-60.000 mennesker nasjonalt – markeringer i 15 byer

  • Over 200.000 visninger på våre sendinger på TV2 Nett TV, VGTV, NRK2, NRK Nett-TV, Dagbladet TV og på Klimabrolet.no

Tilbakemeldingene på markeringen Klimabrølet har vært overveldende positive. Vi gleder oss over å høre at folk opplevde markeringen som dypt meningsfullt, rørende, morsom og inspirerende. Mange har blitt påminnet hvor viktige hvert enkelt menneske er. Vi er ikke bare en dråpe i havet, vi skaper ringer i vann.

Følg Klimabrølet på facebook og insta #klimabrølet

Den viktigste faktoren for om vi engasjerer oss i klimasaken, er om naboen, vennen, eller kollegaen gjør det. Vi lytter til mennesker vi stoler på. Inviter naboen, idrettslaget, avdelingen til å delta!

Veien videre

Vi i Foreningen Klimabrølet vil jobbe videre for at politikerne skal klare å føre en politikk i tråd med 1,5 gradersmålet.

Vi vil fortsette å skape en partipolitisk uavhengig ramme, som løfter frem klimaengasjementet i befolkningen og som skaper samhold, inspirasjon og mot.

Vi ser frem til fortsettelsen og håper på fremtidig samarbeid med
deg.

Situasjonen er altfor alvorlig og dette var altfor vellykket til at vi kan gi oss nå.

Vi håper du er med å skape store ringer fremover.

Lyst til å være med på veien videre? Kontakt oss i skjemaet nedenfor!

Kontakt oss

 

Tordenskioldveien 12, 0160 Oslo

473 93 379

klimabrolet@gmail.com

Pressekontakt: Frithjov A. Nerby

fnerby@gmail.com

995 19 056

Send oss en melding

8 + 12 =

Takk for ett godt samarbeid