Booking av Brølofonen

Klimabrølets kunstinstallasjon, Brølofonen, skal turnere innenlands og til dels utenlands i fire år.

Hensikten med turneen er å synliggjøre og skape kraftfullt engasjement for klima- og natursaken.

Startskuddet for det fire år lange brølet går 27 august 2021, på Eidsvolls Plass. Etter dette, søker vi vertskap som kan ha installasjonen hos seg, og bidra til å løse vår tids viktigste oppdrag: bygge folkelig oppslutning om tiltak som gjør at vi kan begrense global oppvarming til godt under to grader og sikre mer natur. 

Hvem kan være vertskap?

Ulike aktører (museer, bedrifter, kommuner mm) kan være være vertskap for Brølofonen, etter avtale med Foreningen Klimabrølet.

 

Tidsramme

Det er mulig å være vertskap for installasjonen i minimum 1 måned, maksimalt 3. 

 Brølofonen vil være på Østlandet ut 2021, deretter begynner den på sin rundreise i landet: sørover via Kristiansand, vestover via Sandnes og Bergen ila 2022. Ila 2023 beveger den seg nordover. Tidspunkter vil være gjenstand for revidering. 

 Vi er åpne for å høre forslag til datoer som Brølofonen kan være hos dere. 

 Pris

1 mnd: NOK 100 000 eks.mva 
2 mnd: NOK 170 000 eks.mva
3 mnd: NOK 200 000 eks.mva

Prisen dekker konstruksjon, drift, forsikring, transport.

 

Drift

Brølofonen er en teknisk avansert konstruksjon, bygget for å stå ute i all slags vær, i fire år, og krever minimalt med oppfølging og ettersyn. Noen punkter må imidlertid vertskapet dekke:

  • Kontinuerlig strømforsyning (se mer om strømforbruk under).
  • Plassering der det er ordinær mobildekning. Om det er mulighet til å koble til LAN/nettverk, kan dette være ønskelig.
  • Jevnlig tilsyn av installasjonen (vaktmesterrunder eller for eksempel driftsteknisk personell i rutine åpne/stenge museum el).
  • Melde ifra så raskt som mulig til kontaktperson i Klimabrølet, ved eventuelt hærverk / driftsstans. 
  • Se til at installasjonen holdes “alminnelig” ren.
  • Oppbevaring av spesialbygget palle som installasjonen fraktes på.
  • I forbindelse med overlevering, koordinere tidspunkt for overlevering med Klimabrølet / fraktselskap.
  • Montering og demontering (Se mer info under), inkludert å pakke installasjonen på spesialbygget palle for videre frakt. 

 

Tekniske spesifikasjoner

Brølofonen ferdigstilles medio august, og vil anslagsvis veie et sted mellom 130 – 160kg. Brølofonen vil komme i anslagsvis 15 deler. “Infotavlen” som rommer alt av teknisk utstyr, vil være den klart tyngste delen, og veie opp mot 100 kg. Brølofonen måler, når den står ferdig montert, 320x260x240cm. 

 

Strømforbruk

Lys 20m 500 Watt på max load
Pc 130 Watt max load
Skjerm 200 Watt
Forsterker 100 watt

I tillegg så kommer det to kontrollerbokser, hver på 30W

 Totalt rundt 1000 Watt på max load.

 

Montering / demontering

Montering vil ta anslagsvis 2-3 timer, og det vil medfølge bruksanvisning. Den er laget for å enkelt settes sammen, og det kreves enkelt verktøy og noe “vaktmesterkompetanse”. Brølofonen krever en nogenlunde plan flate å stå på.

 

Frakt

Klimabrølet bekoster og organiserer frakt til og fra lokasjon angitt av vertskapet. Dersom lokasjonen ikke er tilgjengelig med bil, må vertskapet bidra med tralle el. og bærekraft. Infotavlen er den tyngste delen,

 

Forsikring

Klimabrølet står for forsikring av Brølofonen. 

 

Lyd

Publikum inviteres til å heve stemmen i Brølofonen, som har en lydforsterkende form. Når publikum brøler påvirkes megafonen. Ut fra hvor sterkt og hvor lenge, gis publikum en audiovisuell responderende opplevelse i form av bilde, animasjon, lyseffekter og lyd: brølene reflekteres i megafonens respons. I publikums brøleøyeblikk inkorporeres brølet med lyden av allerede innspilte brøl, og danner et fyldig, felles lydbilde. 

 I pulserende pausemodus vises de innspilte brølene kontinuerlig. Lydnivåene justeres hensynstagende til Brølofonens omgivelser. Desibelnivået vil enkelt kunne justeres “on location” av vertskap. Anbefalt lydnivå vil kunne spesifiseres nærmere når Brølofonen er produsert og interaksjonen programmert. 

Mellom kl 2200 – 0800 vil Brølofonen være i nattmodus. Den “lever”, er fortsatt åpen, informerer om at publikum bes respektere natteroen. Den vil ikke respondere på bevegelse og lyd fra publikum.  

 

Kommunikasjon

Vi stiller ingen formelle krav til vertskapet når det kommer til kommunikasjon. Vi oppfordrer imidlertid å bruke anledningen til å skape oppmerksomhet om Brølofonen og klima- og natursaken, og å knytte deres faglige formidling og publikumsvirksomhet til installasjonen.

Ettersom det å lage et fire år langt brøl, er den røde tråden i konseptet til Klimabrølet, er det også viktig at vertskapet bidrar til innsamling av brøl. Brølene lastes opp på klimabrolet.no (enklest med mobiltelefon), og spilles av gjennom Brølofonen.