Bedrifter brøler

Følgende bedrifter og organisasjoner har forankret i ledelsen at de:

 

1. Støtter Klimabrølets krav om politikk som gjør at vi kan begrense global oppheting til 1.5 grader (i tråd med Parisavtalen)

OG 

2. Stiller på Klimabrølet og oppfordrer alle sine ansatte og medlemmer til å stille.

Skal din bedrift stille på Klimabrølet?

Send en mail til klimabrolet@gmail.com med logo og estimert antall ansatte som stiller så legger vi ut deres logo. Vi brøles!