Følgende bedrifter og organisasjoner:

Støtter Klimabrølets krav om politikk som gjør at vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natur, i tråd med Parisavtalen og Det internasjonale naturpanelets anbefalinger.

og

Engasjerer og legger til rette for at alle deres ansatte / medlemmer / beboere og følgere spiller inn sine brøl på www.klimabrølet.no

Vil din bedrift eller organisasjon støtte Klimabrølet?

Takk for deres avgjørende innsats for Klimabrølet

Takk for økonomisk støtte til Klimabrølet

Disse brølte med oss i 2019