Følgende bedrifter og organisasjoner:

  1. Støtter Klimabrølets krav om politikk som gjør at vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natur, i tråd med Parisavtalen og Det internasjonale naturpanelets anbefalinger.

og

  1. Engasjerer og legger til rette for at alle deres ansatte / medlemmer / beboere og følgere spiller inn sine brøl på www.klimabrølet.no

Takk for deres avgjørende innsats for Klimabrølet

Takk for økonomisk støtte til Klimabrølet

Disse brølte med oss i 2019