Velg en side

Følgende bedrifter og organisasjoner har forankret i ledelsen at de:

  1. Støtter Klimabrølets krav om politikk som gjør at vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natur, i tråd med Parisavtalen og anbefalinger fra Det internasjonale naturpanelet (Ipbes).

og

  1. Engasjerer og legger til rette for at alle deres ansatte / medlemmer / beboere og følgere spiller inn sine brøl på www.klimabrølet.no

Disse brølte med oss i 2019