Bli med og lag verdens lengste brøl!

I 2019 samlet vi oss, over hele landet, og brølte for klimaet. Vi viste de folkevalgte at vi, folket, støtter dem i de modige klimavalgene de må ta på vegne av oss. Brølet skapte store ringvirkninger, og du som brølte var med på å sette agenda.

Nå skal vi brøle igjen! Fra midten av mars er vi i gang og klare for å ta imot din stemme, ditt brøl, på klimabrølet.no.

Fra 27. august vil ditt brøl, sammen med alle andre brøl spilles av og vises i fire år – gjennom en hel stortingsperiode – i en gnistrende kunstinstallasjon og på nett!

Den bærekraftige nåtida som vi alle har krav på, fordrer folkevalgte som strekker seg mot hverandre for å finne felles løsninger.

Sammen, fremover! #sammover

#klimabrølet  #klimavalg2021 #sammover

Klimabrølets krav

Vi krever at politikerne treffer tiltak slik at vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natur. 

Det skal vi få til gjennom å skape bred, folkelig oppslutning om de modige klima- og naturvalgene som må treffes på vegne av oss alle – nå.

Bedrifter og organisasjoner som brøler:

1.

Støtter Klimabrølets krav om politikk som gjør at vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natur (i tråd med Parisavtalen og Det internasjonale naturpanelets anbefalinger).

og

2.

Engasjerer og legger til rette for at alle sine ansatte / medlemmer / beboere og følgere spiller inn sine brøl på www.klimabrølet.no

Vil din bedrift/organisasjon brøle?
Kontakt arber@klimabrolet.no

Følg Klimabrølet på facebook og insta #klimabrølet

Den viktigste faktoren for om vi engasjerer oss i klimasaken, er om naboen, vennen, eller kollegaen gjør det. Vi lytter til mennesker vi stoler på. Inviter naboen, idrettslaget, avdelingen til å delta!

Bli med som frivillig!

 

klimabrolet@gmail.com

Pressekontakt: Frithjov A. Nerby

fnerby@gmail.com

995 19 056

Send oss en melding

12 + 11 =