?

Klimabrølet 30.08.19

En partipolitisk uavhengig klimamarkering, med mål om at politikere treffer tiltak som sikrer at vi når 1.5-gradersmålet. Sammen lager vi Norgeshistoriens største markering – for vår tids viktigste sak.

 

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Du skaper Klimabrølet!

Hold av 30.08.19. Livet er travelt, det er så lett å glemme det viktige store perspektivet. Vær smartere enn hverdagen – marker Klimabrølet i din kalender nå. 

Still opp – Når vi står samlet i et historisk antall med et felles mål – rett før kommunevalget – har vi stor påvirkningskraft. Din deltagelse er avgjørende. 

Inviter andre til å delta. Den viktigste faktoren for om vi engasjerer oss i klimasaken, er om naboen, vennen, eller kollegaen gjør det. Vi lytter til mennesker vi stoler på. Din invitasjon er viktig.  

Spre ordet og vis din støtte – Snakk om Klimabrølet på bussen, i butikken, i lunsjen. Følg Klimabrølet på facebook og insta. #klimabrølet 

#etteross støtter Klimabrølet gjennom en fantastisk låtkonkurranse: send inn din klimalåt for mulighet til å vinne en fantastisk premie, inkludert muligheten til å spille foran 100.000 mennesker på Klimabrølet 30.august. I juryen sitter SIGRID, Lars Vaular, Halvdan Sivertsen, Mari Boine med fler fantastiske musikere.  

Husk: #klimabrølet

Hva vil vi oppnå?

 

Vi skal gi politikerne mot til å treffe ambisiøse tiltak slik at vi når 1,5 graders målet, i tråd med Parisavtalen. Fordi vi ønsker et best mulig samfunn, for flest mulig. For oss, og for de som kommer etter oss.

Klimabrølet tar ikke stilling til hva som er de riktige og nødvendige klimatiltakene for å nå 1.5 graders målet. Denne kunnskapen finnes hos fagmiljøene. Samtidig etterlyser vi en større debatt blant politikere og næringsliv om hva som skal være fremtidens løsninger, og hvordan dette vil påvirke den norske befolkningen. 

 

Hvordan påvirker Klimabrølet deg og meg?

En økende del av befolkningen er bekymret for klimaendringene. Mange opplever maktesløshet, forvirring og apati. Denne tilstanden er det på alle måter godt å komme ut av! Vi mennesker forholder oss lettere til alvor når vi opplever å kunne påvirke situasjonen. Klimabrølet gir hver og en av oss en sterk stemme og en effektiv mulighet til å bidra til at vi når våre klimamål.